האם דירה שנבנתה כמחסן זכאית לפטור ממס שבח?

האם דירה שנבנתה כמחסן ע"פ היתר בנייה זכאית ליהנות מפטור ממס שבח השמור לדירות מגורים בלבד?בניגוד לעמדת רשות המסים מהתקופה האחרונה, ולפסקי דין אחרים שהתקבלו בעניין, ניתן ביום 19.11.19 פסק דין תקדימי בועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין, לפיו הוחלט להעניק פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שייעודה במקור ע"פ היתר הבניה הוא "גראז', מחסן וחדרי הסקה", ולא למגורים.

הדירה נשוא הערר, הנמצאת ברח' מגידו בת"א, משקפת מציאות מוכרת בבניינים רבים בהם אין אחידות בין המצב הקנייני (הרישום בטאבו כדירה) לבין המצב התכנוני (היעדר היתר בניה ליחידה כדירה).

מציאות זו עלולה להכשיל רוכשים ומוכרים רבים, כאשר בעת המכירה יתברר למי מהצדדים כי הדירה אינה קיימת מבחינה תכנונית או אינה עושה שימוש התואם ליעודה ע"פ ההיתר, ובכך לפגוע באפשרות המוכר לעשות שימוש בסעיפי פטור ממס הניתנים למוכר דירות מגורים בלבד.

ניתן ללמוד מפסק הדין כי מעבר לביצוע בדיקה מקיפה לגבי מצבה התכנוני של הדירה בטרם כל רכישה ומכירת דירה, חשוב מאוד לקחת בחשבון את נסיבותיהם הסובייקטיביות של המוכרים, הפעולות שביצעו בכל תקופת החזקת הנכס, ושיקולים נוספים.

פסק הדין:
ו"ע 52894-03-17 שטיין ואח' נ' מדינת ישראל