המוכר פושט רגל? ייתכן והרוכש יחויב בתשלומי המוכר

האם כאשר מוכר נכס נכנס להליכי פשיטת רגל לאחר חתימת הסכם, תשלומי החובה החלים על המוכר יחולו על הקונה ?ביום 10.4.18 פסק בית המשפט העליון בערעור שהובא לפניו במקרה בו מוכר הפך לפושט רגל לאחר חתימת ההסכם ובטרם השלמת העסקה, יחויב הקונה בתשלום היטל ההשבחה בו חייב המוכר, שאינו עתיד לשלם חוב זה.

פרטי המקרה בקצרה:

עיריית הוד השרון והועדה המקומית לתכנון ובניה הוד השרון סירבו להעניק למוכר שנכנס להליכי פשיטת רגל אישור לרישום הנכס בפנקסי המקרקעין עקב אי תשלום היטל השבחה.
עקב אי יכולתו של המוכר לשלם את תשלום היטל ההשבחה, פנה הקונה לביהמ"ש להורות לעירייה ולוועדה להעניק לו את האישורים להעברת הנכס בלשכת רישום המקרקעין.

בית המשפט קבע כי היטל ההשבחה בסך של כ- 80,000 ש"ח ישולם על ידי הקונה, בין היתר מכיוון שלא ניתן להעניק לקונה את אישור העירייה עקב כניסתו של המוכר להליך פשיטת רגל - כמו שלא יכול היה הקונה לקבל את האישור אם לא היה נכנס המוכר להליך זה, ומכיוון שהקונה "שקט על שמריו" בטרם נכנס המוכר להליכי פשיטת רגל ולא עמד עם המוכר על תשלום היטל ההשבחה, ומסיבות נוספות המצוינות בפסק הדין.

פרט חשוב שיש לציין הוא כי הקונה לא הגן על עצמו כראוי בהסכם המכר, כאשר לא הותיר סכום מספיק אשר יכסה גם את סך היטל ההשבחה במסגרת "פיקדון" הנותר בנאמנות כחלק מתשלום התמורה האחרון למוכר, אשר אמור להיות מוחזק אצל עורך הדין עד לתשלום מלוא חיובי המוכר או לצורך קיזוזם מהתמורה.

מסקנה: בבואכם לרכוש נכס מקרקעין, יש לבצע בדיקות מקיפות ברשויות השונות הכוללות בין היתר את חיובי המוכר בתשלומי חובה והיטלים שונים בעת המימוש, ומתן התייחסות ראויה לסכומים אלו בהסכם המכר אשר יבואו לידי ביטוי בסך הפיקדון.

החלטת ביהמ"ש העליון ניתנה בהליך ע"א 4260/15