חיסכון במס רכישה ברכישת "דירת מעטפת"

הידעתם שניתן לחסוך עד מאות אלפי שקלים במס רכישה באמצעות רכישת "דירת מעטפת"?תכנון מס מקובל עבור חיסכון במס רכישה הנו רכישת דירת מעטפת מהקבלן והשלמת בנייתה באופן עצמאי לאחר מכן. כיצד זה עובד:

בעת רכישת דירה נוספת (דירה שנייה ומעלה) ישלם רוכש דירה מס רכישה בשיעור 8% החל מהשקל הראשון משווי הדירה, ואף בשיעור 10% החל מסך של העולה על כחמישה מיליון ש"ח*.

לעומת זאת, בתקנות מס רכישה נקבע כי עבור רכישה של זכות במקרקעין אחרת שאינה דירת מגורים, ישולם מס רכישה בשיעור 6% (או 5% במידה וקיים היתר בניה או יתקבל היתר בניה תוך 24 חודשים מיום הרכישה).

במקרים מסוימים ייתכן כי באמצעות תכנון מס נכון ורכישה של דירת מעטפת בלבד אשר בין היתר אינה עונה על הגדרת "דירת מגורים", עשוי להביא לחסכון רב במס רכישה שיכול להגיע גם למאות אלפי שקלים עבור רוכשי דירה נוספת.

בנוסף, מומלץ כמובן לבצע בדיקה כלכלית מקדימה האם בסופו של יום החיסכון במס הרכישה באמצעות רכישת דירת מעטפת אכן מביא לחיסכון כספי משמעותי בצירוף עלויות השלמת בניית הדירה ע"י הרוכש.

בכל מקרה, יש ליישם תכנון מס זה בזהירות, בהתאם להגדרת דירת מגורים "מושלמת" וראויה למגורים בחוק ובפסיקה בנושא, ובאמצעות בדיקת פרמטרים נוספים.

* אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חו"ד או תחליף לייעוץ משפטי, אלא תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב של הנושא. מומלץ להיוועץ בעו"ד בטרם ביצוע תכנון מס כאמור לעיל.

*עדכון: החל מיום 26/7/2020 הופחתו מדרגות מס רכישה למדרגות המס שתחילתן ב-5% (במקום 8%).