הקלות במיסוי מקרקעין למשפחות שכולות ולנפגעים במערכות ישראל או בפעולות איבה

 

 

תקנה 11 לתקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה), תשל"ה-1974 קובעת כי רכישת זכות במקרקעין לנכה, לעיוור, לנפגע או לבן משפחה של חייל שנספה במערכות ישראל, לשם שיכונם - זכאית להקלה בתשלום מס רכישה.

 

ההקלה במס רכישה:

·         במידה ושווי הזכות הנרכשת הוא עד סך של 2,500,000 ש"ח:

          על חלק השווי שעד לסך של 1,747,865 ש"ח (נכון לשנת 2021) - לא ישולם מס

          על חלק השווי שבין  1,747,865 ש"ח ועד לסכום של 2,500,000 ש"ח - ישולם מס רכישה בשיעור 0.5%.

 

·         במידה ושווי הזכות הנרכשת הוא מעל ל- 2,500,000 ש"ח:

           ישולם מס רכישה בשיעור 0.5% על מלוא סכום הרכישה.

 

התנאים לקבלת ההקלה:

·         ההקלה תינתן בעת רכישת דירת מגורים או קרקע לבניית דירת מגורים.

·         הדירה הנרכשת תשמש למגוריו של הנכה, הנפגע או בן המשפחה של הנספה.

·         ההקלה תינתן לאדם אחד עד לפעמיים בלבד בחייו.

 

בעת רכישת קרקע:

·         ההקלה תינתן במידה ועל הקרקע ניתן לבנות דירה אחת בלבד. ההקלה תינתן על כל שווי הרכישה של הקרקע.

·         במידה וניתן לבנות על הקרקע יותר מדירה אחת - יינתן פטור על חלק משווי הקרקע המתייחס לאותה דירה.

 

זכאות לקבלת ההטבה:

·         נכה כהגדרתו בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), שדרגת נכותו לצמיתות לפי חוק זה אינה פחותה מ- 19%.

·         נפגע כמשמעותו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, שדרגת נכותו לצמיתות לפי חוק זה אינה פחותה מ – 19% ובן משפחה של נפגע לפי החוק, שנפטר עקב פעולת האיבה הזכאי לתגמול ויתום עד גיל 40.

·         בן משפחה של חייל שנספה במערכה כמשמעותו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), הזכאי לתגמולים (כולל הורה ואלמנה שאינם זכאים לתגמולים בשל גיל או שיעור הכנסות ויתום עד גיל 40).

 

*אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי פרטני אצל עורך דין, אלא מידע כללי בלבד, והזכאות להקלה תקבע בהתאם להוראות החוק ותקנות מס הרכישה.