העלאת מס הרכישה לרוכשי דירה שניה ומעלה


24.11.2021

 


לאחר מס' שבועות שהנושא היה באוויר מליאת הכנסת אישרה ביום 23.11.21 בקריאת שנייה ושלישית תיקון לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 96), התשפ"ב-2021.

 

חשוב להבהיר כי התיקון לחוק טרם נכנס לתוקף והוא צפוי לחול רק על עסקאות שיחתמו החל מיום 28.11.2021 - יום פרסומו ברשומות.

 

בהתאם לתיקון החוק תתבצע העלאה של שיעור מס הרכישה לרוכשי דירת מגורים שנייה ומעלה, כך שמדרגת המס הראשונה עבורם תחל ב-8% החל מהשקל הראשון ועד חלק השווי שעד  5,843,565  שקלים חדשים, ומס רכישה בשיעור של 10% על חלק השווי העולה על סכום זה.לצורך הדוגמא:

לפני תיקון החוק, אדם שרכש דירה שנייה ומעלה במחיר של 2 מיליון ש"ח חויב בתשלום מס רכישה בסך 107,052 ש"ח.

לעומת זאת רכישה דומה שתיעשה לאחר מועד כניסת התיקון לתוקף תחויב בתשלום בסך 160,000 ש"ח לפי 8%.

תיקון החוק נקבע כהוראת שעה לתקופה של 3 שנים עם אפשרות להארכה בשנתיים נוספות.

 

כזכור - יום העסקה הקובע הוא יום חתימת ההסכם (או יום חתימת זיכרון דברים), ולא מועד הדיווח העסקה לרשויות המס.

 

בנוסף לעליית שיעור מס הרכישה ל"משקיעים", פורסם כי תקרת הפטור ממס רכישה לרוכשי דירה יחידה (ולרוכשי דירה חליפית) צפויה לעלוות לסכום של 2 מיליון ש"ח, במקום תקרת הפטור העומדת כיום על 1,747,865 ש"ח. 

השינוי הנ"ל צפוי להיעשות ע"י חקיקה פרטית שתוגש לאישור בקרוב.

 

נמשיך לעדכן אתכם בכל עדכוני החקיקה הרלבנטיים לעסקאות מקרקעין ועוד.